تماس با ما
منوی دسته بندی

Wireless room thermostat

ترموستات بی سیم برای تنظیم دما در محیط های خانگی یا ادارات که با سیستم گیرنده مربوطه ترکیب شود.
 سنسور داخلی و ورودی برای سنسور از راه دور.
   سیستم توقف پین ویژه برای محدود کردن اختیاری محدوده دستگیره نقطه تنظیم.
ارسال فرمان رادیویی اضافی با دوره زمانی قابل انتخاب.
گرمایش / سرمایش انتخاب داخلی یا قابل کنترل در سمت گیرنده.
امکان تنظیم با اقتصاد مدیریت شده در سمت گیرنده.

Battery powered: 2 x 1,5V AAA

Battery life (years): TX 3 min 3 years – TX 10min 6 years

Working range: 6 – 30°C

Transmission frequency: 868,150 MHz

Internal sensor: NTC (100K @ 25°C)

Red LED indicator: Low battery

Max. distance from receiver: 50 m (inside average buildings)

Data trasmission time: 3min/10min

Antenna type: Internal

Protection grade: IP30

Dimensions: H85 W85 D28,5mm

Class Reg.2013/811/EC: IV = 2,0%

نظرات بسته شده است.