تماس با ما
منوی دسته بندی

zj100

لارم گاز خانگی مستقل ZJ100

هنگامی که غلظت LPG، گاز طبیعی، مونوکسید کربن، هیدروژن و سایر گازها در شهر به مقدار از پیش تعیین شده رسید