تماس با ما
منوی دسته بندی

s8200

gas alarm controller S8200

کنترل کننده تشخیص گاز S8200 می تواند برای تشخیص غلظت گاز مورد اندازه گیری در محیط استفاده شود. هنگامی که غلظت گازی که باید در محیط اندازه گیری شود به مقدار هشدار از پیش تعیین شده رسید