تماس با ما
منوی دسته بندی

s350-w2

آنالایزر S350-W2

یزپردازنده می تواند اطلاعات حسگر لیزری را ثبت کند.

پیش بینی کنید که آیا از مقدار نشت گاز پیش تعیین شده تجاوز خواهد کرد یا خیر.

پس از نشت گاز، مکان مشخص شده و در حافظه ذخیره می شود.