تماس با ما
منوی دسته بندی

s316

آشکار ساز گاز S316

آشکارساز گاز مکش پمپ S316 یک آشکارساز گاز چند در یک است. می تواند به طور مداوم مواد احتراق، اکسیژن، مونوکسید کربن، سولفید هیدروژن و سایر گازهای سمی را در هوای محیط تشخیص دهد