تماس با ما
منوی دسته بندی

s100

Point Type Gas Detector S100

آشکارساز تک گاز ثابت S100 بر اساس استانداردهای ملی و کیفیت محصول ملی و الزامات فنی توسعه پروژه است. این ابزار می تواند زنگ صدا و نور میدان تشخیص گاز را برآورده کند و نمایشگر در هر لحظه غلظت گاز را کنترل کند