تماس با ما
منوی دسته بندی

kp826

آشکارساز چند گازی قابل حمل KP826

آشکارساز چند گازی KP826 یک ابزار تشخیص گاز است که می تواند تجهیزاتی با یک نوع سنسور گاز یا چندین نوع سنسور گاز برای تشخیص گازهای مختلف به طور همزمان باشد