تماس با ما
منوی دسته بندی

gas detector

gas detector QD6310

مبدل سنجش گاز QD6310 را می توان در مکان های نشت گاز قابل اشتعال و انفجاری و کارخانه های شیمیایی سمی و مضر استفاده کرد