تماس با ما
منوی دسته بندی

d6000

D6000 gas alarm controller

کنترل کننده زنگ تشخیص گاز احتراق چند نقطه ای نظارت بر نوع D6000، برای تشخیص گاز قابل اشتعال در هوا یا انفجار بخار مایع در محدوده پایینی محتوا استفاده می شود