تماس با ما
منوی دسته بندی

crowcom

گازسنج Gas-Pro

آشکارساز چند گانه قابل حمل قابلیت تشخیص حداکثر 5 گاز را در یک دستگاه کوچک و مقاوم ارائه می دهد