تماس با ما
منوی دسته بندی

atex certificare

گازسنج Gas concentration transmitter with ATEX certificate

رستنده غلظت گاز با خروجی 4.20MA جریان برای تشخیص متان ، CO ، LPG یا بخار بنزین طراحی شده است، محفظه فلزی آن با حالت حفاظت Ex d شامل یک مدار الکترونیکی و یک سنسور است