تماس با ما
منوی دسته بندی

alarm

channel gas alarm controller QD6000 2

کنترل کننده زنگ تشخیص گاز احتراق چند نقطه ای نظارت بر نوع QD6000، که برای تشخیص گاز قابل اشتعال در هوا یا انفجار بخار مایع در محدوده پایین محتوا استفاده می شود