تماس با ما
منوی دسته بندی

دما

فرستنده دما و رطوبت S500-WS

آشکارساز دما و رطوبت ضد انفجار S500-ws برای استفاده از حساسیت سنسور حرارتی به دما، رطوبت برای تشخیص دمای محیط، رطوبت است.