تماس با ما
منوی دسته بندی

Digital thermostat for Fan Coil

ترموستات فن کویل دیجیتال قابل برنامه ریزی با انتخاب سرعت فن اتوماتیک یا دستی   
گرمایش/ سرمایش دستی ، اتوماتیک یا متمرکز با انتخاب ورودی خارجی ؛ عملکرد باند مرده و پایه تغییر بر روی آب تامین   
LCDکه تمام عملکردهای تنظیم شده را نشان می دهد   
 امکان کنترل سوپاپ یا فن یا هر دو   

Power supply: 230V~ -15/+10% 50Hz or 230V~ ±10% 60Hz or 24V~ -15/+10% 50/60Hz
Working range Adjustable: 5 – 35°C
Internal sensor: NTC (10K Ohm @ 25°C)
Outputs: (N.O. relay) 3x fan speed 3A @ 230V 
Outputs: 4×0,3A (cosfi=1)
Speed control: Automatic/manual
Differential: 0,2 – 1,0°C
LCD display: Multifunction
Dimensions: H87 W132 D23,6mm
Protection grade: IP30
Class Reg: 2013/811/EC V = 3,0%

نظرات بسته شده است.