تماس با ما
منوی دسته بندی

Digital thermostat for Fan Coil

Digital thermostat for Fan Coil ترموستات فن کویل دیجیتال قابل برنامه ریزی با انتخاب سرعت فن اتوماتیک یا دستی   
گرمایش/ سرمایش دستی ، اتوماتیک یا متمرکز با انتخاب ورودی خارجی ؛ عملکرد باند مرده و پایه تغییر بر روی آب تامین   
LCDکه تمام عملکردهای تنظیم شده را نشان می دهد   
 امکان کنترل سوپاپ یا فن یا هر دو   

Power supply: 230V~ -15/+10% 50Hz or 230V~ ±10% 60Hz or 24V~ -15/+10% 50/60Hz
Working range Adjustable: 5 – 35°C
Internal sensor: NTC (10K Ohm @ 25°C)
Outputs: (N.O. relay) 3x fan speed 3A @ 230V 
Outputs: 4×0,3A (cosfi=1)
Speed control: Automatic/manual
Differential: 0,2 – 1,0°C
LCD display: Multifunction
Dimensions: H87 W132 D23,6mm
Protection grade: IP30
Class Reg: 2013/811/EC V = 3,0%

نظرات بسته شده است.