تماس با ما
منوی دسته بندی

فلومتر Vortex

فلومتر SUP-LUGB

فلومتر SUP-LUGB Vortex بر اساس اصل گرداب تولید شده و رابطه بین گرداب و جریان با تئوری Karman و Strouhal کار می کند