تماس با ما
منوی دسته بندی

فلومتر التراسونیک

فلومتر دیواری SUP-1158S

گیره دیواری SUP-1158S بر روی دبی سنج اولتراسونیک از طراحی مدار پیشرفته، همراه با سخت افزار عالی طراحی شده به زبان انگلیسی و قابلیت تعویض سطوح استفاده می کند. کار با آن آسان و با عملکرد پایدار است.

فلومتر دستی SUP-2000H

فلومتر اولتراسونیک SUP-2000H از طراحی مدار پیشرفته، همراه با سخت افزار عالی طراحی شده به زبان انگلیسی استفاده می کند و می توان سطوح را تغییر داد. کار با آن آسان و با عملکرد پایدار است.

فلومتر دیواری SUP-1158-J

فلومتر اولتراسونیک SUP-1158-J از طراحی مدار پیشرفته، همراه با سخت افزار عالی طراحی شده از زبان انگلیسی استفاده می کند و می تواند سطوح را تغییر دهد. کار با آن آسان و با عملکرد پایدار است