تماس با ما
منوی دسته بندی

غیر صنعتی

مانیتور کیفیت هوا S320

مانیتور جامع کیفیت هوا Zhongan S320 از اجزای حسگر پیشرفته به عنوان واحد تشخیص استفاده می کند

لارم گاز خانگی مستقل ZJ100

هنگامی که غلظت LPG، گاز طبیعی، مونوکسید کربن، هیدروژن و سایر گازها در شهر به مقدار از پیش تعیین شده رسید

آلارم تشخیص گاز خانگی GL

آشکارساز گاز GL سیگنال هشدار صدا و نور را ارسال می کند، و به شما یادآوری می کند که بلافاصله اقدامات مؤثر را انجام دهید

شکارساز گاز خانگی GY

شکارساز گاز GY سیگنال هشدار صدا و نور را ارسال می کند، و به شما یادآوری می کند که بلافاصله اقدامات مؤثر را انجام دهید