تماس با ما
منوی دسته بندی

ثابت

گازسنج Gas concentration transmitter with ATEX certificate

فرستنده غلظت گاز با خروجی 4.20MA جریان برای تشخیص متان ، CO  ، LPG یا بخار بنزین طراحی شده است. محفظه فلزی آن با حالت حفاظت Ex d شامل یک مدار الکترونیکی و یک سنسور است که به درستی توسط یک فیلتر متخلخل محافظت می شود.

Gas concentration transmitter with ATEX certificate

رستنده غلظت گاز با خروجی 4.20MA جریان برای تشخیص متان ، CO ، LPG یا بخار بنزین طراحی شده است، محفظه فلزی آن با حالت حفاظت Ex d شامل یک مدار الکترونیکی و یک سنسور است

گازسنج Gas concentration transmitter in metallic case

فرستنده غلظت گاز با خروجی 4.20MA جریان برای تشخیص متان ، CO  ، LPG یا بخار بنزین طراحی شده است، محفظه فلزی آن شامل یک مدار الکترونیکی و یک سنسور است که به درستی توسط یک فیلتر متخلخل محافظت می شود.

گازسنج Gas concentration transmitter in gray plastic case

ین دستگاه می تواند سنسورهای گازهای مختلف ، قابل اشتعال و سمی را حمل کند. پایانه های نصب شده هر دو خروجی جریان آنالوگ 4.20 ma)) و خروجی دیجیتال  ®Modbus  را به صورت استاندارد ارائه می دهند

گازسنج Gas concentration transmitter in transparent plastic case

این دستگاه می تواند حسگر های  گازهای مختلف ، قابل احتراق و سمی را حمل کند. پایانه های نصب شده هر دو خروجی جریان آنالوگ (4-20mA) و خروجی Modbus® دیجیتالی را به صورت استاندارد ارائه می دهند

Gas Alarm Controller S8500

کنترل کننده تشخیص گاز S8500 یک آلارم گاز نظارتی چند نقطه ای است که برای تشخیص غلظت گاز مورد آزمایش در هوای محیط توسعه یافته است

gas alarm controller S8200

کنترل کننده تشخیص گاز S8200 می تواند برای تشخیص غلظت گاز مورد اندازه گیری در محیط استفاده شود. هنگامی که غلظت گازی که باید در محیط اندازه گیری شود به مقدار هشدار از پیش تعیین شده رسید

gas alarm controller S8100

کنترل کننده هشدار گاز S8100 یک آلارم گاز مانیتورینگ چند نقطه ای است

battery detector fixed gas mobile s400

fixed gas detector S400-W + mobile battery

ین ابزار دارای آشکارساز با اجزای تشخیص کارایی بالا و فناوری میکروکنترل کامپیوتری است، همراه با فرآیند نصب تمام اتوماتیک پیشرفته، محصول دارای عملکردهای زنگ در محل است که صدا را نشان می دهد

fixed Gas Detector S400

آشکارساز گاز ثابت S400 یک ابزار تشخیص گاز هوشمند چند منظوره است، این ابزار از دستگاه‌های تشخیص با کارایی بالا و فناوری کنترل میکرو کامپیوتر استفاده می‌کند