تماس با ما
منوی دسته بندی

گاز سنج Calibration Gases

گاز سنج Calibration Gases

گاز سنج Calibration Gases از طریق کالیبراسیون موثر و کارآمد با گازهای کالیبراسیون ما حداکثر دقت خود تضمین کنید. اندازه سیلندرهای گاز مستقل از 11 لیتر تا 103 لیتر است و مخلوط های چند گازی مناسب ، کالیبراسیون چندین گاز را به طور همزمان امکان پذیر می کند ، از جمله مخلوط های معمولی مانند مونوکسید کربن ، سولفید هیدروژن و مواد قابل احتراق برای کالیبراسیون سنسور LEL. گازهای کالیبراسیون را می توان به عنوان بخشی از کیت های قابل حمل برای کالیبراسیون خریداری کرد.

  • 300+ گاز و بخار موجود
  • حجم 11 – 103 لیتر
  • مخلوط های تک گازی و چند گازی
  • موجود به عنوان کیت های قابل حمل
  • تنظیم کننده های جریان تقاضا و جریان ثابت
  • واکنش اضطراری
  • پاکسازی محیط زیست
  • واکنش در مقابل مواد شیمیایی
  • حفاظت از مکان

نظرات بسته شده است.