تماس با ما
منوی دسته بندی

گاز سنج BW Clip Series

گاز سنج BW Clip Series

این گاز سنج BW Clip Series دستگاه یک آشکارساز پنج گازی از Honeywell  است که به طور خاص برای نمونه‌برداری و نظارت بر فضاهای محصور، قبل و بعد از ورود طراحی شده‌است. این دستگاه از فناوری بی نظیر سنسور ، دید در قرائت گاز ، راحتی و اتصال حتی در شدیدترین شرایط کاری ، بهره می برد.

  • صفحه نمایش بزرگ
  • کیفیت بالا و قابلیت اطمینان سنسور
  • طول عمر مورد انتظار برای سنسورها: تا پنج سال.

Sensor Range

O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)

Ingress Protection

IP66/68

Gas Type

O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO

  Battery Run Time

14-18
  Sub-Category

Multi-Gas

نظرات بسته شده است.