تماس با ما
منوی دسته بندی

گازسنج ToxiRAE Pro Family

گازسنج ToxiRAE Pro Family

گازسنج ToxiRAE Pro Family خانواده ToxiRAE Pro اولین و بزرگترین خانواده مانیتورهای بی سیم و شخصی تک گاز در صنعت است که می تواند به طور قابل اطمینان و دقیق طیف کاملی از مواد شیمیایی سمی رایج صنعتی، ترکیبات آلی فرار (VOC) ،گازهای قابل احتراق، دی اکسید کربن ( CO2) و اکسیژن (O2) را کنترل کند. هنگامی که با نرم افزار ProRAE Guardian ترکیب می شود، مدیران ایمنی می توانند به راحتی داده ها را در زمان واقعی در همه ابزارهای ToxiRAE Pro ،در هر زمان و هر مکان مشاهده کنند.

  • نگهداری و تنظیم کردن آسان
  • جمع و جور و سبک
  • 3 ماه ثبت مداوم داده ها
  • باتری قابل تعویض ، فیلتر ، سنسور

Sensor Range

NH3 (0-100ppm), CO (0-500ppm), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-500ppm), HCHO (0-10ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-50ppm), H2S (0-100ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm)

Ingress Protection

IP65

Gas Type

NH3, CO, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, H2, HCN, H2S, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2

Battery Run Time

30

Sub-Category

Single-Gas
 Benefits

Wireless elevates safety to the next level

نظرات بسته شده است.