تماس با ما
منوی دسته بندی

گازسنج Honeywell BW™ Ultra

گازسنج Honeywell BW™ Ultra

گازسنج Honeywell BW™ Ultra این دستگاه یک آشکارساز پنج گازی از Honeywell  است که به طور خاص برای نمونه‌برداری و نظارت بر فضاهای محصور، قبل و بعد از ورود طراحی شده‌است. این دستگاه از فناوری بی نظیر سنسور ، دید در قرائت گاز ، راحتی و اتصال حتی در شدیدترین شرایط کاری ، بهره می برد.

  • صفحه نمایش بزرگ
  • کیفیت بالا و قابلیت اطمینان سنسور
  • طول عمر مورد انتظار برای سنسورها: تا پنج سال.

Sensor Range

O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)

 Ingress Protection

IP66/68

Gas Type

O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO

 Battery Run Time

14-18

Sub-Category

Multi-Gas

گازسنج Honeywell BW™ Ultra

نظرات بسته شده است.