تماس با ما
منوی دسته بندی

گازسنج Honeywell BW™ Solo

گازسنج Honeywell BW™ Solo

این گازسنج Honeywell BW™ Solo دستگاه یک آشکارساز ساده برای یک گاز است که امکان مشاهده زمان واقعی وضعیت و ایمنی کارگران مناطق خطرناک را فراهم می کند و به شرکت ها کمک می کند تا سریعتر ، آگاهانه و قاطعانه به حوادث ایمنی واکنش نشان دهند. داده های آشکار شده برای رایانه قابل بارگیری است. دامنه انتخاب گاز برای این دستگاه حداکثر 15 گاز می باشد و عملکرد ساده، راحتی سبک و سهولت نگهداری و سرویس پذیری می تواند هزینه مالکیت طولانی مدت یک سیستم نظارت بر گاز را کاهش دهد.

  • عملکرد کاربر پسند
  • نمایش آسان برای زبان های چندگانه
  • سبک و راحت
  • سهولت نگهداری
  • قابلیت سرویس دهی

Sensor Range

H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)

Ingress Protection

IP68

Gas Type

H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2

Battery Run Time

6-12

Sub-Category

Single-Gas

نظرات بسته شده است.