تماس با ما
منوی دسته بندی

گازسنج Gas concentration transmitter in gray plastic case

ین دستگاه می تواند سنسورهای گازهای مختلف ، قابل اشتعال و سمی را حمل کند. پایانه های نصب شده هر دو خروجی جریان آنالوگ 4.20 ma)) و خروجی دیجیتال  ®Modbus  را به صورت استاندارد ارائه می دهند.

خود تشخیصی فرستنده قابل اعتبار مجدد سنسور قابل تعویض !

همه مدلها با واحدهای کنترل زیر کار می کنند: RY M02M0, RY M02M1, RY M02M2, RY K01M, RX A01M.

Filter 

 Sinterised PE

Dimensions 

 104x134x67 mm

Case

 ABS V0 – ABS HB

IP rating 

IP54

Outputs

4-20mA + Modbus

نظرات بسته شده است.