تماس با ما
منوی دسته بندی

نشتی یاب های صنعتی

نشتی یاب های صنعتی به منظور تشخیص دادن انواع گازهای سمی و احتراق پذیر یا قابل اشتعال که موجب کم شدن میزان اکسیژن یه در یک محدوده خاص یا بخشی از یک سیستم می گدد، می توانید از دستگاه نشت یاب گاز که یکی از دستگاه های کاربردی در زمینه ابزار دقیق می باشد، استفاده نمایید. این دستگاه به منظور ایمن سازی یک فرآیند یا محیط به کار می رود که با تشخیص نشتی های ناخواسته می توانید در اسرع وقت از حوادث جبران ناپذیر جلوگیری نمایید.ماژول متان لیزری پهپادله سنج متان لیزری دستیسیستم مانیتورینگ آنلاین گاز لیزریتله متری گاز لیزری اسکن ثابتیک دتکتور تک گاز از نوع پمپ با حساسیت بالا می باشد. اصل تشخیص گاز نیمه هادی یا سمی اتخاذ شده استمحصول سری S360 ابزارهای قابل حمل تشخیص چند گازی با حساسیت بالا برای مصارف صنعتی استآشکارسنج متان لیزری از فناوری طیف سنجی لیزری قابل تنظیم (TDLAS) استفاده می کند