تماس با ما
منوی دسته بندی

آنالایزر S350-W2

آنالایزر S350-W2

  • گاز تشخیص: متان و گاز حاوی متان
  • اصل تشخیص: تشخیص لیزری
  • حساسیت: m5
  • فاصله تله متری: 100 متر
  • سرعت پاسخگویی: 0.1 ثانیه
  • دمای کار: ℃ ( 45+ ~ 20-)
  • رطوبت عملیاتی: RH <80%، غیر متراکم
  • ریزپردازنده می تواند اطلاعات حسگر لیزری را ثبت کند.
  • پیش بینی کنید که آیا از مقدار نشت گاز پیش تعیین شده تجاوز خواهد کرد یا خیر.
  • پس از نشت گاز، مکان مشخص شده و در حافظه ذخیره می شود.

نظرات بسته شده است.