تماس با ما
منوی دسته بندی

آنالایزر کربن سیاه

آنالایزر کربن سیاه

آنالایزر کربن سیاه مدل (GIANO BC1) :این آنالایزر به صورت آنلاین در هر محیطی قابلیت اندازه گیری و نمایش میزان غلظت کربن سیاه را بر روی فیلتر اندازه گیری میکند.

 ∁° 45+ ~ 20- :دمای کارکرد 

روش اندازه گیری: اپتیکال سنسور

  μg .m³ 0.05 ~ 500 :محدوه اندازه گیری 

 μg .m³ 0.01 ~ 0.05 :حساسیت 

آنالایزر کربن سیاه